Contents

홈 연구원소식 채용공고

채용공고

제주연구원 일자리 및 고용정책 분야 책임연구원 공개채용 1차(서류전형) 합격자 알림

No
167
작성자
관리자
조회수
423

공고 제2018-27

 

 

제주연구원 일자리 및 고용정책 분야 책임연구원 공개채용

 

1(서류전형) 합격자 알림

 

 

   제주연구원 일자리 및 고용정책 분야 책임연구원 공개채용 서류전형 합격자를 아래와 같이 공고합니다.

 

20181108

 

제주연구원장

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

· 적격자 없음

 

 

 

등록일
2018-11-08 11:39:26
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?